Reiki

4468b36e48ae9168dd098992fb54f75d

Reiki; Japonca Evrensel Yaşam Enerjisi anlamına gelmektedir. Yaşayan her canlı yaşam enerjisini barındırır ve onu yayar. Bizler Reiki ile Evrensel Yaşam Enerjisi’ne bağlanır ve bu enerjiyi kendimize veya başka her şeye iletmek için kanal haline geliriz. Reiki ile yaşam enerjisi; fiziki, ruhsal hastalıkları iyileştirmede ya da yaşanmış olayların etkilerini değiştirmede bizlere yardım eder.

Reiki akıllı ve iyi enerjidir, kişinin ihtiyacına göre akar. En çok ihtiyaç olan yerlerde yoğunlaşır ve sadece iyilik için kullanılır.

Elle tedavi çok eski çağlardan beri yapılmaktadır. Çin’de chi, Hindistan’da “Prana”, İbranilerde “Ruach” ve Japonlar tarafından Reiki olarak bilinen şifa tekniği farklı kültürlerde farklı isimler ile bilinmektedir. Reiki çağdaş tıp ile beraber çalışır, tıbbi tedaviyi asla reddetmez.

Reiki’nin, dinlerle ilgisi yoktur, içeriği ile hiçbir inanca da ters düşmez.  Dünyada farklı din ve mezheplerden bir çok insan Reiki enerjisini kullanmaktadır. Reiki bir inanç sistemi olmadığı için Reiki’ye inanmayanlara da Reiki uygulaması yapılabilir. Enerjiyi almak için inanmak gerekli değildir.

Reiki; mucizevî  bir olay değildir.

Reiki şifacıdan gelmez, onun aracılığıyla evrenden gelir.